Στίχοι Άνθρωποι

«Παιδιά που ονομάζονται μετά από άλλο»Γιατί λυπάται ο θλιβερός θείος σου αυτές τις μέρες;


Παιδιά που ονομάζονται από κάποιον άλλο
Μεγάλωσαν και έγιναν σκληρά

Φαίνω σαν να έχω πρόβλημα κάτω από την πέτρα
Θα έλεγα ότι ψάχνω έναν φίλο
Οι δρόμοι που πήρα με το τρένο
Στα πηγάδια έριξα σε μένα

Ποια δεν έχω
Κάθισα σαν άγαλμα.
Καθυστερημένες εκπλήξεις
Μην εγκαταλείπετε το σπίτι

Γιατί λυπάται ο θλιβερός θείος σου αυτές τις μέρες;

κοιτάξτε στα μάτια μου θα δείτε
Παιδιά που ονομάζονται από κάποιον άλλο