Αδάμ και τα μυρμήγκια στίχοι

«Τρέψτε με τα λιοντάρια»Πάρα πολύ συναισθηματικό;
Πάρα πολύ συναισθηματικό;
Με πνεύμα ύψους 10 μιλίων
Τραγουδάω δυνατά λόγια που με κάνουν να κλαίω

Πάρα πολύ συναισθηματικά είμαστε;
Πάρα πολύ συναισθηματικά είμαστε;
Αψηφώντας όλη την ασφάλεια
Θέλω να κρατήσω αυτή τη φωτιά μέσα μου

[ΧΟΡΩΔΙΑ]
Γιατί με τροφοδοτείτε (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια

adele έβαλα φωτιά στη βροχή
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια

[SEE]
Πάρα πολύ συναισθηματικό;
Πάρα πολύ συναισθηματικό;
Με μόνο μια καρδιά για να σε δω
Ένας κόσμος όπου τα γεγονότα είναι τόσο αναληθή

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

στίχοι όλα ζητώ adele[SEE]

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)

νέος κακοποιός
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια
Φαγητό μου (hey, ho, hey, ho)
Στα λιοντάρια