Αδάμ και τα μυρμήγκια στίχοι

«Τα ανθρώπινα όντα»Τα ανθρώπινα όντα, ω
Τα ανθρώπινα όντα, ω


μωρό που ξέρεις όλοι ότι θέλω bryan adams
[ΧΟΡΩΔΙΑ]
Blackfoot, Pawnee, Cheyenne, Crow
Apache, Arapaho
Blackfoot, Pawnee, Cheyenne, Crow
Apache, Arapaho
Blackfoot, Pawnee, Cheyenne, Crow
Apache, Arapaho
Blackfoot, Pawnee, Cheyenne, Crow
Apache, Arapaho

Goklayeh, ho
Goklayeh, ho

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

Τα ανθρώπινα όντα, ω
Τα ανθρώπινα όντα, ω

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

Goklayeh, ho
Goklayeh, ho

Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya
Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya

abba ένας από τους στίχους μας


Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya
Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya

Τα ανθρώπινα όντα, ω
Τα ανθρώπινα όντα

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

[ΧΟΡΩΔΙΑ]

[ΧΟΡΩΔΙΑ]